Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ξεκινάνε στον Δήμο Χαιδαρίου..


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης), θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χαϊδαρίου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την περίοδο, ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΑΓΓΛΙΚΗΣ,ΓΑΛΛΙΚΗΣ,ΙΤΑΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ,ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. 
Από Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα αναφέρονται στην Ιστορία και τα Ιστορικά Μνημεία του Χαϊδαρίου και του Διομήδειου Κήπου, στην οικονομία, στην πληροφορική, στο περιβάλλον και στις ευάλωτες ομάδες.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε : 
1. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης - Λ. Αθηνών και Στρ. Καραϊσκάκη κτίριο Ν. ΓΥΖΗ (ισόγειο)
Τηλ. 210 5980511
email: kvdm@haidari.gr και paideia@haidari.gr
2. ΚΕΠ – Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 34
Τηλ. 210 5810905
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 14/6/2013

Δείτε τη σχετική αίτηση
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
www.haidari.gr

Σχόλια